Hỗ trợ

CÁC KÊNH TƯ VẤN HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Tài liệu sử dụng Online

Tra cứu các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ căn bản, chức năng và câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm.

Diễn đàn hỗ trợ MISA

Có thể tra cứu dễ dàng nhiều tài liệu hướng dẫn, mẹo và các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm

30,000+

phụ huynh lượt tải
tương tác

1,000+

đơn vị nhà trường
tin dùng

500,000+

bài viết các chuyên mục
được cập nhật