Sổ liên lạc điện tử

Dễ dàng theo dõi tình hình
chuyên cần của Học sinh

Giáo viên
Cho phép thầy/cô thực hiện điểm danh học sinh hàng ngày nhanh chóng, kịp thời nắm bắt sĩ số học sinh của từng tiết học, từng ngày…
Phụ huynh
Dễ dàng nộp đơn xin nghỉ học cho con và trao đổi với giáo viên ngay trên SISAP.
Tức thời nhận được thông báo về tình hình con ở trường con có nghỉ học, vào muộn, bỏ tiết…
Hiệu trưởng
Nhanh chóng nắm bắt thông tin như: tỷ lệ học sinh nghỉ học có phép, không phép, lí do nghỉ theo từng lớp, khối, toàn trường học thông qua các biểu đồ thống kê trực quan.

Theo dõi chi tiết tình hình học tập
của Học sinh

SISAP
Phụ huynh
Xem nhanh kế hoạch học tập của con để giúp con ôn bài.
Tức thời nhận được nhận xét, điểm số của con từ đó nắm bắt được tình hình học tập của con ở trường.
Giáo viên
Chủ động nhận xét/đánh giá cho học sinh sau mỗi tiết học, buổi học.
Ghi ngay kết quả kiểm tra, nhanh chóng gửi thông báo giúp phụ huynh nắm bắt được kịp thời tình hình của con.
Hiệu trưởng
Linh hoạt thống kê các số liệu về chất lượng giảng dạy, kết quả học tập, ý thức kỷ luật của học sinh.
So sánh với kỳ học trước để đưa ra các đánh giá và kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

Giáo viên và Phụ huynh có thể trao đổi thông tin
nhanh chóng – tiện lợi

SISAP
Phụ huynh và Giáo viên dễ dàng trao đổi qua tin nhắn hay gọi điện miễn phí về tình hình
học tập của con ngay trên SISAP hoặc tương tác, chia sẻ với nhau về phương pháp
chăm sóc, dạy con